Stemmen vanuit het buitenland – klacht over procedure

Onlangs heb ik de volgende klacht ingediend bij de gemeente Den Haag over de waarborging van het stemgeheim bij het stemmen vanuit het buitenland:

  • Er kan geen garantie gegeven worden dat de stembescheiden daadwerkelijk in goede orde ontvangen zijn door de gemeente Den Haag. Er wordt geen ontvangstbevestiging gestuurd dus valt niet te controleren of stemmen vanuit het buitenland in goede orde ontvangen zijn.
  • Er kan geen garantie gegeven worden dat het stemgeheim gewaarborgd wordt als het stembewijs en de stemenveloppe met daarin het stembiljet in dezelfde enveloppe verstuurd worden. De procedure die gevolgd wordt is helder, maar helaas niet controleerbaar.

De gemeente Den Haag gaf aan dat de procedure zoals die voorzien is in de Kieswet gevolgd is, maar die geeft m.i. geen garanties voor de waarborging van het stemgeheim, laat staan een eerlijke telling van de stemmen uit het buitenland. Ik ben o.a. werkzaam als verkiezingswaarnemer in diverse jonge democratieën en ben me daardoor bijzonder bewust van dit risico.

Omdat het hier om een klacht gaat over de procedure, stuurde de gemeente Den Haag mij door naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na lang aandringen (meer dan een maand), werd ik geïnformeerd dat mijn klacht meegenomen zal worden in het rapport over de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen.

Ik maak de lezer graag attent op deze klacht in het kader van de huidige discussie over de gang van zaken in diverse stembureau’s.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: