De positie van christenen in Colombia

De Colombiaanse regering wil er alles aan doen om de wereld te laten geloven dat de onderhandelingen vruchten afwerpen omdat de zittende President Santos in mei 2014 herkozen wil worden. De onderhandelingen verlopen echter zeer moeizaam. De FARC en de Colombiaanse regering zijn inderdaad al ruim een jaar in vredesonderhandeling, maar in die onderhandelingen wordt weinig vooruitgang geboekt. Op het gebied van landbouw is een belangrijk compromis gesloten, maar er zijn nog steeds grote meningsverschillen tussen beide partijen over onder andere de beëindiging van het geweld en de overgave van wapens door de FARC, de kwestie van de productie van handel in illegale drugs en de “reparatie” van de slachtoffers van het conflict. Gedurende de onderhandelingen is een staakt-het-vuren afgesproken, maar veel individuele FARC-leden trekken zich daar niets van aan. Het is de FARC er alles aan gelegen om zichtbaar te blijven om hun onderhandelingspositie te versterken.

Belangrijk is te beseffen dat ook als de vredeshandelingen leiden tot een akkoord, dat nog niet wil zeggen dat alle facties binnen de FARC zich daarbij neer zullen leggen. Er is een reële kans dat de FARC uit elkaar zal vallen na de vredesonderhandelingen, en dat het conflict daardoor voort zal duren. Naast de FARC is er nog een andere grote guerrilla-beweging, de ELN, waar op dit moment niet mee wordt onderhandelt. Er zijn ook nog tal van criminele groeperingen die op dit moment ook niet aangepakt worden. Optimisme over de uitkomst van de vredesonderhandelingen is dus misplaatst!

Colombia is een land met meerdere werkelijkheden. Formeel is Colombia een modern democratisch land waar de rechtsstaat is gevestigd en de vrijheid van godsdienst wordt gewaarborgd. Echter, grote delen van het land staan onder de controle van de criminele organisaties, drugskartels, revolutionairen en paramilitaire groeperingen. Hoewel de meeste revolutionairen hun communistische ideologische wortels hebben afgeschud, zijn revolutionaire en anti-revolutionaire groepen nauw verbonden met de georganiseerde misdaad en opereren ze binnen een context van straffeloosheid, corruptie, anarchie, drugs oorlogen en structureel geweld. Binnen een dergelijke context, zijn Christenen een kwetsbare groep die, vanwege hun aanwezigheid én getuigenis een bedreiging vormt voor de hegemonie van deze criminele organisaties.

Christenen zijn kwetsbaar vanwege hun aanwezigheid als een alternatieve pijler van de samenleving en hun getuigenis door hun betrokkenheid bij sociale en politieke activiteiten. Het Christendom is een alternatieve manier, met name voor jongeren, die kerken een directe maakt concurrent van de criminele organisaties. De FARC beschouwd christenen, met name christenen die maatschappelijk actief zijn, als een bedreiging voor hun macht. Christenen in Colombia zijn bijzonder sceptisch over de vredesonderhandelingen. Er zijn in het verleden al eerder vergelijkbare pogingen geweest, die per saldo de situatie er niet beter op hebben gemaakt.

De taktiek van voormalig President Uribe, die letterlijk in oorlog was met de FARC, was veel effectiever. Het Colombiaanse leger heeft tijdens het bewind van President Uribe de FARC een paar gevoelige slagen kunnen toebrengen. Toen President Santos aan de macht kwam, hebben de FARC de kans gekregen om terrein terug te winnen. Rebellen hebben een deel van het grondgebied dat ze tijdens de regering van President Uribe hadden verloren heroverd aan het leger. Ook al wordt er nu onderhandeld tussen de Colombiaanse regering en de FARC denken veel analisten dat de guerrilla deze gebieden zullen gebruiken om hun organisaties te versterken, wat uiteraard weer kan leiden tot toenemende druk op christenen. In Colombia, is de veiligheidssituatie een structureel probleem. Zolang daar geen oplossing voor komt, zullen christenen het moeilijk blijven hebben.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: