Het Spaanse EU voorzitterschap: een kans voor bondgenootschap tussen Europa en Latijns-Amerika

Nederland richt zich in Latijns-Amerika nog te veel op ontwikkelingshulp. Het uitgangspunt is hulp, en niet investeren. Terwijl het belang groot kan zijn. Afgezien van het Midden-Oosten bevindt zich hier de grootste voorraad fossiele brandstoffen.

Europa heeft Latijns-Amerika te lang links laten liggen. Ten onrechte, want Latijns-Amerika is een samenwerkingspartner met een enorme potentie en een natuurlijke bondgenoot op het mondiale toneel. Gelukkig is Spanje, de huidige EU-voorzitter, zich wél bewust van het belang van Latijns-Amerika en zal bij deze gelegenheid aangrijpen om de betrekkingen tussen de EU en Latijns-Amerika sterk te verbeteren. Nederland moet zorgen dat het hier aansluiting bij vindt.

De wereldverhoudingen zijn veranderd. De tijden dat de VS en Europa het voor het zeggen hadden, zijn voorbij. Nieuwe, snelgroeiende economieën eisen hun plek op aan de mondiale onderhandelingstafel. Hierbij is Latijns-Amerika voor Europa een interessante kandidaat. Het continent bezit veel van wat wij niet hebben: een jonge bevolking, een enorm landbouwpotentieel voor de productie van voedsel en biobrandstoffen, zoet water in overvloed, allerlei schaarse mineralen en grondstoffen. En ook grote hoeveelheden energie, zowel fossiele – de grootste reserves buiten het Midden-Oosten – als biobrandstoffen. Bovendien deelt Latijns-Amerika op ideologisch en politiek niveau de voorkeur van Europa voor democratie, is gericht op samenwerking, en heeft een op rechtsregels gebaseerde internationale orde. Op een nog dieper niveau delen Europeanen en Latijns-Amerikanen dezelfde waarden en normen, dezelfde visie op de samenleving, zowel nationaal als mondiaal. Voor veel Latino’s zijn de historische en culturele banden die hen met Europa verbinden zeer levend en present.

Binnen de EU heeft Spanje een goed beeld van het belang van Latijns-Amerika. Zo investeren ze veel in hun eigen Ibero-Amerikaans verband, met elk jaar een topoverleg van staatshoofden van alle Latijns-Amerikaanse landen en Spanje en Portugal. Op 1 januari 2010 heeft Spanje het voorzitterschap van de EU overgenomen en Latijns-Amerika staat bovenaan op de buitenland¬agenda. Nederland hoeft niet aan de zijlijn te blijven staan. Het heeft economisch al een sterke aanwezigheid in verschillende landen, met name ook in grote en snelgroeiende economieën als Brazilië, Mexico en Chili. Nederland is de belangrijkste Europese handelspartner van Brazilië. Afgelopen jaren is de handel van Nederland met Latijns-Amerika een kleine 16 procent gegroeid, naar 17,3 miljard euro. Ook kan voortgebouwd worden op het krediet dat in de afgelopen decennia is opgebouwd door op te komen voor ontwikkeling en mensenrechten. Zo bracht de president van Chili, Michelle Bachelet, vorig jaar tijdens haar staatsbezoek nog de rol van Nederland in herinnering bij het naar huis sturen van Pinochet. We moeten dit ook niet overdrijven, maar toch is het waar dat voor veel Latijns-Amerikanen Nederland een gewaardeerd en zelfs sympathiek aanspreekpunt in Europa vormt.

De vraag is nu: zijn wij in staat om meer kansen te pakken, zijn wij daarvoor toegerust? Het antwoord is jammer genoeg nee. Ondanks dat er de afgelopen jaren bezoeken geweest zijn op niveau van staatshoofden en bewindslieden, ontbreekt er een gedeelde politieke visie. Er is te weinig aandacht en de urgentie ontbreekt. Binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt het grootste deel van de – toch al zeer beperkte – capaciteit ingezet voor Ontwikkelingssamenwerking. Helaas hebben de mensen die zich daarmee bezighouden, vaak niet de juiste instelling om mee te praten en vorm te geven aan een partner- en bondgenootschap van gelijkwaardigen. Hun uitgangspunt is hulp en niet investeren, waar het om zou moeten gaan. En hoewel het ministerie van Economische Zaken regelmatig handelsmissies naar Brazilië organiseert, is er te weinig aandacht voor Latijns-Amerika als geheel. Het ministerie is toch vooral gefocust op olie- en gasrijke landen in het Midden-Oosten en opkomende economieën in Azië. Wat we bepleiten, is de vorming van een Latijns-Amerikaanse taakgroep, waarin we de beschikbare, maar versnipperde capaciteit bij overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere organisaties bij elkaar brengen en samen aan de slag gaan. Wie zet de eerste stap?

Dennis P. Petri is vertegenwoordiger in Latijns-Amerika van de ChristenUnie.

Verschenen op maandag 22 maart 2010 in het Nederlands Dagblad

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: