Versmal het islamisme niet tot alleen Jihadisme.

De antisemitische protesten van radicale moslims in de Haagse Schilderswijk in juli2015 hebben voor veel onrust gezorgd. Sommige deelnemers aan de protesten droegen zwarte vlaggen van de radicale beweging Islamitische Staat (ISIS). Als reactie daarop hielden later extreem-rechtse organisaties een demonstratie tegen ISIS, die met stenen werden bekogeld door moslimjongeren.

 Het staat buiten kijf dat ISIS een gevaarlijke organisatie is, en dat de steun die er onder sommige jongeren in Nederland voor deze beweging bestaat zorgwekkend is. Uiteraard is de reactie van extreem-rechtse organisaties daar het antwoord niet op, maar evenmin de algemeen gedeelde visie op islamitisch extremisme. Die visie is dat het islamitisch extremisme vertegenwoordigd wordt door een kleine groep fundamentalistische organisaties die niet representatief is voor de overgrote meerderheid van de Islam.

Er schuilt een risico in een benadering van islamitisch extremisme die zich uitsluitend richt op gewelddadige organisaties als ISIS, Hamas, Al-Shabaab of Boko Haram.

Dergelijke jihadistische organisaties zijn slechts één gezicht van het islamitisch extremisme. Door de eenzijdige focus door media en politiek op deze radicale organisaties, wordt voorbij gegaan aan de niet-gewelddadige gezichten van islamitisch extremisme, die mogelijk veel gevaarlijker zijn.

Naast het zichtbare en veelbesproken jihadisme, bestaat de politieke Islam, of Islamisme, uit nog twee andere groepen. Dat zijn, volgens de terminologie van Islam-expert Lorenzo Vidino (download zijn onderzoek hier), de “non-violent rejectionists” en de “participationists”:

 ‘Jihadists’ or ‘Violent rejectionists’: Violent rejectionists, often referred to as jihadists, are individuals and networks that, often linked to or inspired by al Qaeda, reject participation in the democratic system and use violence to advance their goals. Violent rejectionists are usually the main, if not the only, targets of European counter-radicalization programs.

‘Non-violent rejectionists’: are individuals and groups such as Salafists and Hizb ut-Tahrir which openly reject the legitimacy of any system of government not based on Islamic law, but do not, at least publicly and openly, advocate the use of violence to further their goals.

‘Participationists’: at the bottom of the Islamist pyramid the numerically most significant component of political Islam in Europe: the Muslim Brotherhood and other ‘participationist’ Islamic Movements. Participationists are individuals and groups which adhere to that strand of Islamism that advocates interaction with society at large, both at the micro-level through grassroots activism, and at the macro-level through participation in public life and the democratic process. Unlike rejectionists, such organizations have made a conscious decision to avoid unnecessary confrontation and have instead opted for a clever and flexible policy of engagement with the European establishment.

Het is gevaarlijk om je te beperken tot Jihadisme omdat je dan mist wat er verder in het continuum gebeurd, met name door participationists.

Grotere deelname aan het openbare leven, niet het jihadisme, de belangrijkste drager is van politieke islam in Europa. Met andere woorden: de radicale Islam heeft zowel gewelddadige en niet-gewelddadige gezichten, maar het zijn de niet-gewelddadige organisaties die de grootste bedreiging vormen, ook voor de Westerse samenleving.

Westerse regeringen, maar ook de media, zien dit onderscheid niet en focussen zich alleen op jihadisten. Hierdoor zien ze niet hoe participationists werken aan een geleidelijke overname van tradities en instituties. De strategie van deze participationists wordt gepresenteerd in het boek Priorities of the Islamic Movement in the Coming Phase gepubliceerd in 1999 door Moslim Broederschap-ideoloog Yusuf al-Qaradawi waarin strategieën staan om de aanwezigheid van Islamitische minderheden in Europa te gebruiken om hun agenda te bevorderen door een samenleving binnen de samenleving te creëren: “your own Muslim ghetto.” 

The Egyptian cleric advocates the creation of a web of Islamic centers, think tanks, magazines, mosques, and conferences so that the Islamic Movement can spread its politicized version of Islam among Western Muslims.

At the same time, Qaradawi advocates moderation and relative openness when dealing with non-Muslims. At least in these early stages, he writes, confrontation can only damage the movement, whereas displaying a moderate façade will allow the Brothers to operate under the radar screen.

A second goal common to all European Brotherhood organizations is the designation as official or de facto representatives of the Muslim community of their country. They would, ideally, become those whom governments task with preparing the curricula and selecting the teachers for Islamic education in public schools, appointing imams in public institutions such as the military, the police or the prison service, and receiving subsidies to administer various social services.”

Omdat er ook radicale Islamistische groepen zijn, worden dit soort organisaties ten onrechte gezien als een gematigd alternatief voor jihadisten. Maar uiteindelijk is hun doel ook: de samenleving over te nemen en uiteindelijk de politieke islam in te voeren.

Men gaat dan voorbij aan de manier waarop Jihadisme uitstraalt op andere islamitische organisaties:

The potential for ‘horizontal’ and ‘vertical’ expansion of Islamic State is considerable. ‘Horizontal’ means the potential to inspire other similar radical groups who share the same goal, which is sharia over all. ‘Vertical’ means the potential to influence the hearts and minds of ‘mainstream’ Muslims.

Waar dit toe leidt: is genocide o religicide.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: