Geweld door christenen tegen moslims?

In de berichtgeving over recente burgerconflicten wordt met enige regelmaat gesproken over geweld door christenen tegen moslims. Dit is niet altijd juist of volledig.

In de eerste plaats is het uiteraard niet uit te sluiten dat mensen die zich christen noemen ook daadwerkelijk geweld plegen tegen moslims. Tegelijkertijd moeten we de berichten over dit soort geweld wel binnen de juiste proporties zien te houden. In deze blog ga ik in op het vermeende geweld door christenen in de Centraal-Afrikaanse Republiek en in Syrië. Vergelijkbare analyses kunnen gemaakt worden over Nigeria.

Allereerst de Centraal-Afrikaanse Republiek. De stelselmatige presentatie in de media van het conflict in de Centraal-Afrikaanse Republiek als een “sectarisch conflict” of als “geweld tussen christenen en moslims” geeft naar onze mening het verkeerde beeld. Het geweld tussen christelijke milities (de anti-Balaka) en de islamitische Seleka is een reëel aspect van het conflict maar het is tegelijkertijd ook een beperkte en eenzijdige beschrijving daarvan.

De overgrote meerderheid van de christenen in CAR is in de eerste plaats slachtoffer van het geweld van de wreedheden van de in meerderheid islamitische Seleka. Dat er nu een “christelijke militie” ontstaat is daar eerder een gevolg dan een oorzaak van. Die christelijke militie is overigens voornamelijk politiek gemotiveerd (ze strijden voor de terugkeer van de afgezette President François Bozizé).

Daarnaast hebben de belangrijkste christelijke leiders (zowel katholiek als protestant) heel helder afstand genomen van deze militie, dus is het maar de vraag of de kwalificatie “christelijke militie” wel de juiste is. Hoe dan ook zijn er veel meer christenen dan moslims omgekomen in CAR, en hebben de meeste christenen zich uiteindelijk heel rustig gehouden.

Zie dit rapport (Vulnerability Assessment of the Christians in the Central African Republic) over dit onderwerp, in het bijzonder hoofdstuk V (pagina’s 31-32).

Nu Syrië. In de beschrijvingen van het conflict wordt ook regelmatig verwezen naar het bestaan van christelijke milities, waarvan een deel aan de zijde van Assad strijdt. Die milities bestaan zeker (en wat die doen is niet altijd goed te praten), maar het is belangrijk het volgende niet te vergeten:

  • a) de meeste christenen zijn niet georganiseerd in milities,
  • b) van de milities die bestaan zijn de meesten erop gericht op christenen te beschermen (en niet om moslims aan te vallen),
  • c) de christenmilities zijn pas in de loop van het derde jaar van het conflict ontstaan en
  • d) een klein deel van die milities kunnen ook daadwerkelijk beschouwd worden als onderdeel van het conflict door zich te laten gebruiken door Assad.

Het belangrijke verhaal dat de media soms (vaak!) vergeten is de kwetsbaarheid van de christenen in het conflict. En het feit dat er christelijke milities ontstaan is ook hier weer het gevolg van de kwetsbaarheid van de christenen, en niet andersom. In dit rapport (Vulnerability Assessment of Syria’s Christians) wordt dit nader uitgelegd.

2 Reacties

  1. als een christen geweld pleegt praten we het gewoon goed op een site als deze.Als een ander geloof geweld pleegt laten we (christenen) ze afmaken door ons leger/regering en praten ook dat weer goed. En als er bewijzen zijn tegen geweldadige christenen roepen we gewoon; dat zijn geen echte christenen. Enige verschil met moslims is dus dat wij christenen veeeeel meer macht hebben in de media en overal mee wegkomen.

  2. Dit artikel is geschreven om deze manier van denken te ontkrachten. Het klopt pertinent niet dat we op deze site geweld door christenen goedpraten. Als er bewijzen zijn voor geweldadige christenen dan zullen we dat zeker niet negeren. De stelling dat christenen veel meer macht hebben in de media en overal mee wegkomen klopt naar onze mening niet. We ondervinden juist dat het tegenovergestelde vaak gebeurd. De seculiere media lijken vaak vooringenomen te zijn tegen christenen. Over beide punten zal op deze website nader geschreven worden in de toekomst.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: