De ondersteuning van FICDD voor het werk van Plataforma C in Costa Rica – interview met Dennis P. Petri

Waarom is dit werk wat je in Costa Rica doet nodig?

In 2010 heb ik in Costa Rica het initiatief genomen om de Movimiento Interamericano de Profesionales Cristianos (MIPC, Inter-Amerikaanse Beweging van Christelijke Professionals) op te richten, een netwerk van christelijke jongeren die politiek actief zijn. Het netwerk, dat het European Christian Political Movement (ECPM) als model ziet, is er primair op gericht om jongeren met een academische achtergrond te ondersteunen die actief zijn of willen worden in christelijke politieke partijen.

De leden van de MIPC zijn actief in onder andere de Partido Renovación Costarricense (Costa Rica), Partido Restauración Nacional (Costa Rica), Alianza Democrática Cristiana (Costa Rica), DOE Partij (Suriname) en Movimiento Restauración Nacional (Colombia). Deze partijen kunnen als zusterpartijen van de ChristenUnie worden beschouwd. Ook bestaan er goede contacten met de partijen Cambio Democrático (El Salvador), Unión Demócrata-Cristiana (Nicaragua) en met christenpolitici in de Dominicaanse Republiek, Panama en Guatemala.

De activiteiten van de MIPC bestaan onder meer uit maandelijkse workshops, het uitgeven van publicaties die een christelijk-politieke duiding geven van actuele maatschappelijke thema’s, het uitwerken van beleidsvoorstellen vanuit christelijk perspectief en het onderhouden van een netwerk waarin informatieuitwisseling plaatsvindt.

Wat drijft jou persoonlijk om dit werk te doen?

Ik heb altijd de sterke overtuiging gehad dat het geloof relevant moet zijn voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Als politicoloog is christelijke politiek daarvoor een perfect instrument. In Latijns-Amerika, waar ik ben geboren en opgegroeid en nu ook werkzaam ben, zie ik het als mijn missie om politiek op bijbelse grondslag te bevorderen.

Welke mooie/hoopvolle dingen zie je gebeuren die komen door het werk wat jij kan doen?

Dankzij de financiering van FICDD (stichting van de ChristenUnie voor internationale samenwerking) was het mogelijk om de volgende drie projecten uit te voeren:

  • Masterclass Christelijke Politiek: Er bestaat onder de leden van de MIPC een grote behoefte aan training over de grondslagen van christelijke politiek, in het bijzonder over de breedte van de maatschappelijke thema’s waarop het christelijk-sociale denken antwoorden biedt. Tegen deze achtergrond is het idee ontstaan om een “Masterclass” te organiseren voor de meest gemotiveerde leden van de MIPC. Deelnemers aan deze “Masterclass” leren christelijke politiek op een integrale manier te benaderen en krijgen handvaten aangereikt om dit op een praktische manier vorm te geven. Naast deze inhoudelijke training, wordt er van deelnemers verwacht dat ze christelijk-politieke actoren actief volgen, met name op de wijze waarop ze op een integrale manier opkomen voor de bescherming van het leven, en hierover publiceren.
  • Economic Diplomacy and Integrity Forum: Op 28 mei 2016 heeft de MIPC in San José, Costa Rica, een conferentie georganiseerd naar het model van het Economic Diplomacy and Integrity Forum dat door FICDD in Oost-Europa wordt gesponsord. Het doel van deze conferentie was het bemoedigen van jonge christenen om hun talenten in te zetten voor de samenleving, of dat nu in de politiek, het bedrijfsleven of het vrijwilligerswerk is. Er kwamen 75 deelnemers op af. Namens de ChristenUnie waren Menno van Hulst en Lisca van der Eijk bij deze conferentie aanwezig.
  • Praktisch Handboek Christelijke Politiek: Dit project is ontstaan uit de constatering dat er veel materialen bestaan die antwoord geven op de vraag “WAT” christelijke politiek is, maar niet op de vraag “HOE” christelijke politiek uitgevoerd moet worden. Dit jaar heeft de MIPC een manual ontwikkeld die in deze behoefte voorziet en praktische tools hiervoor aanreikt. In de manual is onder ander aandacht voor politieke communicatie, campagnevoering, het schrijven van beleidsvoorstellen en het ontwikkelen van wetsvoorstellen. Dit handboek wordt nu vertaald naar het Engels zodat het ook bruikbaar is voor de ECPM.

 

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: